แจกฟรี โปรแกรมแปลงหน่วย | ดาวน์โหลดฟรี โปรแกรมแปลงหน่วย |
Free Download Unit Converter

เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ แปลงค่าหน่วย และ เปลี่ยนหน่วย ต่างๆ เหมาะกับผู้ต้องใช้ในการทำงาน ระบบที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับ การแปลงหน่วย ต่างๆ ตลอดเวลา

หากใครที่ต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบก็ควรจะมี โปรแกรมแปลงหน่วย  เอาไว้ใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน จะ แปลงหน่วย อะไรก็ป้อนข้อมูลออกมาเป็นผลลัพธ์ได้ตามต้องการ หากคุณสนใจ โปรแกรมแปลงหน่วย ที่ใช้งานง่าย สามารถ Download ได้จากที่นี่

>> แจกฟรี โปรแกรมแปลงหน่วยFree Unit Converter for Download

Disclaimer
...............................................................
Convert is Freeware (even for commercial use), and as such, you should not have been charged to obtain this software. You may redistribute Convert as long as it is not modified in any way. Convert is provided "as is" and I can not be responsible for any damage that may occur by using this software. This includes the information contained in it.

Download Free >> UnitconverterTag :

การแปลงหน่วยทั่วไป

ความยาว | น้ำหนัก | สกุลเงิน | ปริมาตร | ปริมาตร-แห้ง | อุณหภูมิ | พื้นที่ | ความดัน | พลังงาน | กำลัง | แรง | เวลา | ความเร็ว | มุม | การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | เลข | การจัดเก็บข้อมูล |

การแปลงหน่วยทางวิศวกรรม

ความเร็วเชิงมุม | ความเร่ง | ความเร่งเชิงมุม | ความหนาแน่น | ปริมาตรจำเพาะ | โมเมนต์ความเฉื่อย | โมเมนต์ของแรง | แรงบิด |

แปลงหน่วยความร้อน

ประสิทธิภาพน้ำมันเชื้อเพลิง-มวล | ประสิทธิภาพน้ำมันเชื้อเพลิง-ปริมาตร | ช่วงอุณหภูมิ | การขยายตัวเนื่องจากความร้อน | ความต้านทานความร้อน | การนำความร้อน | ความจุความร้อนจำเพาะ | ความหนาแน่นความร้อน | ความหนาแน่นของฟลักซ์ความร้อน | สัมประสิทธิ์การพาความร้อน |

แปลงหน่วยของเหลว

การไหล | การไหล-มวล | การไหล-โมลาร์ | ความหนาแน่นมวลฟลักซ์ | ความเข้มข้นโมลาร์ | ความเข้มข้นสารละลาย | ความหนืด-ไดนามิค | ความหนืด-ไคเนมาติก | แรงตึงผิว | การแทรกซึม |

แปลงหน่วยของเสียง

เสียง |

แปลงหน่วยของแสง

ความส่องสว่าง | ความเข้มการส่องสว่าง | การให้แสงสว่าง | ความละเอียดภาพดิจิตอล | ความถี่คลื่น |

แปลงหน่วยไฟฟ้า

ประจุ | ความหนาแน่นประจุเชิงเส้น | ความหนาแน่นประจุเชิงผิว | ความหนาแน่นของประจุเชิงปริมาตร | กระแสไฟ | ความหนาแน่นของกระแส | ความหนาแน่นของกระแสเชิงผิว | ความแรงของสนามไฟฟ้า | ศักย์ไฟฟ้า | ความต้านทานไฟฟ้า | ความต้านทานจำเพาะ | ความนำไฟฟ้า | ค่าการนำไฟฟ้า | ความจุไฟฟ้าสถิต | การเหนี่ยวนำ |

แปลงหน่วยแม่เหล็ก

แรงเคลื่อนแม่เหล็ก | ความเข้มสนามแม่เหล็ก | ฟลักซ์แม่เหล็ก | ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก |

แปลงหน่วยรังสี

พลังงานรังสี | ความแรงรังสี | การได้รับปริมาณรังสี | ปริมาณรังสีดูดกลืน |

แปลงหน่วยอื่นๆ

Prefixes | การรับส่งข้อมูล | Typography | Volume-Lumber |
 
Loading

Tell a Friend

ภาษาไทย   English

ประเภทการแปลงหน่วย :

โปรแกรมแปลงหน่วย

แจกฟรี โปรแกรมแปลงหน่วย

การแปลงหน่วยทั่วไป

ความยาว
น้ำหนัก
สกุลเงิน
ปริมาตร
ปริมาตร-แห้ง
อุณหภูมิ
พื้นที่
ความดัน
พลังงาน
กำลัง
แรง
เวลา
ความเร็ว
มุม
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
เลข
การจัดเก็บข้อมูล

การแปลงหน่วยทางวิศวกรรม

ความเร็วเชิงมุม
ความเร่ง
ความเร่งเชิงมุม
ความหนาแน่น
ปริมาตรจำเพาะ
โมเมนต์ความเฉื่อย
โมเมนต์ของแรง
แรงบิด

แปลงหน่วยความร้อน

ประสิทธิภาพน้ำมันเชื้อเพลิง-มวล
ประสิทธิภาพน้ำมันเชื้อเพลิง-ปริมาตร
ช่วงอุณหภูมิ
การขยายตัวเนื่องจากความร้อน
ความต้านทานความร้อน
การนำความร้อน
ความจุความร้อนจำเพาะ
ความหนาแน่นความร้อน
ความหนาแน่นของฟลักซ์ความร้อน
สัมประสิทธิ์การพาความร้อน

แปลงหน่วยของเหลว

การไหล
การไหล-มวล
การไหล-โมลาร์
ความหนาแน่นมวลฟลักซ์
ความเข้มข้นโมลาร์
ความเข้มข้นสารละลาย
ความหนืด-ไดนามิค
ความหนืด-ไคเนมาติก
แรงตึงผิว
การแทรกซึม

แปลงหน่วยของเสียง

เสียง

แปลงหน่วยของแสง

ความส่องสว่าง
ความเข้มการส่องสว่าง
การให้แสงสว่าง
ความละเอียดภาพดิจิตอล
ความถี่คลื่น

แปลงหน่วยไฟฟ้า

ประจุ
ความหนาแน่นประจุเชิงเส้น
ความหนาแน่นประจุเชิงผิว
ความหนาแน่นของประจุเชิงปริมาตร
กระแสไฟ
ความหนาแน่นของกระแส
ความหนาแน่นของกระแสเชิงผิว
ความแรงของสนามไฟฟ้า
ศักย์ไฟฟ้า
ความต้านทานไฟฟ้า
ความต้านทานจำเพาะ
ความนำไฟฟ้า
ค่าการนำไฟฟ้า
ความจุไฟฟ้าสถิต
การเหนี่ยวนำ

แปลงหน่วยแม่เหล็ก

แรงเคลื่อนแม่เหล็ก
ความเข้มสนามแม่เหล็ก
ฟลักซ์แม่เหล็ก
ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก

แปลงหน่วยรังสี

พลังงานรังสี
ความแรงรังสี
การได้รับปริมาณรังสี
ปริมาณรังสีดูดกลืน

แปลงหน่วยอื่นๆ

Prefixes
การรับส่งข้อมูล
Typography
Volume-Lumber